:

AUTOMATIKA ZA SUŠENJE DUHANA

d

a

TOBACCO-4A

Specijalno dizajniran za proces sušenja duhana. Mjeri suhu i vlažnu temperaturu ili relativnu vlagu (područje 0% - 100%) u sušarama i regulira ih izlazima za uljne ili plinske gorionike i servo motorima kojima otvara ili zatvara zaklopke te posjeduje izlaz koji se spaja za alarm. TOBACCO-4A uređaj provjerava sam sebe i sve vitalne dijelove sušare.

s

Program za sušenje se sastoji od devet programabilnih točaka (vrijeme, suha i vlažna temperatura). Tobbacco-4a se može koristiti za proces sušenja i drugih poljoprivrednih proizvoda (voća, povrća, kamilice, mentola, bazge, ...)mjereći relativnu vlagu: opseg 0 - 100%

 

 

TOBBACCO-4A wireless 

Uređaj koji kontrolira sušenje duhana, radi na istom principu kao gore navedeni Tobbaco-4a. Razlika je u tome što je razvijena nova tehnologija sa bežičnom komunikacijom u automatici Tobacco 4a. Radi se o bežičnoj kontroli i praćenju svih sušara na plantaži putem računala tako što je Tobacco-4a spojen sa bežičnim modulom koji šalje podatke o sušari na računalo. Računalo u realnom vremenu obrađuje podatke kroz cijeli proces sušenja . Ukoliko se na nekim sušarama javi bilo kakva greška računalo dojavi vlasniku putem SMS-a s porukom o kakvoj je grešci riječ.
Mogućnost naknadnog pregleda povijesti procesa sušenja kroz dijagram ili numerički zapis te ispis certifikata.

g

 

UREĐAJ ZA SUŠENJE VOĆA, POVRĆA, GLJIVA I TJESTENINA ...

f

SUVOPO-6

Uređaj je specijalno dizajniran za automatsko reguliranje i vođenje procesa sušenja voća i povrća, gljiva, tjestenina na osnovu zadanog programa i mjerenja temperature i vlage u sušnici. Uređaj kontrolira vlastitu ispravnost i ispravnost svih vitalnih dijelova sušare. Na detekciju greške alarmira vizualno i akustički.